Kongres Obywatelski

Pewnego dnia zadzwonił dr Jan Szomburg, Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, inicjator Kongresu Obywatelskiego. Szybko kazało się, że się świetnie rozumiemy i chcemy ze sobą współpracować. Zaprosił mnie do udziału w IX Kongresie Obywatelskim „Polska jutra. Jak rozwinąć nasze skrzydła?”, który odbył się w gmachu Politechniki Warszawskiej i okazał się być kongresem przełomowym. Potem współpracowaliśmy jeszcze przy „Coachingu narodowym”. Mam dobre wspomnienia!