Bio

Umysł Pawła Fortuny łączy talent do naukowego, czyli bezwzględnie precyzyjnego myślenia analitycznego z biznesowym dążeniem do wyszukiwania konkretnych rozwiązań, opracowywaniu planu działania i weryfikacji progresu. Biegle operuje warsztatem teoretycznym i metodologicznym, a jednocześnie magazyny jego pamięci (jawnej i utajonej) wypełnione są setkami jeśli nie tysiącami biznesowych doświadczeń do jakich już przez tyle już się jest angażowany.

prof. dr hab. Rafał Ohme

Psycholog biznesu

Kocham psychologię! Praktykuję od 1995 roku, choć refleksja psychologiczna towarzyszy mi od zawsze. Inni twierdzą, że zarażam entuzjazmem, pobudzam do myślenia i samodzielnych poszukiwań, pomagam lubić ludzi i lepiej żyć. Klienci określają mnie mianem „Fortuna do zadań specjalnych” oraz „Mistrz kreatywnych rozwiązań”. Sprawdzam się tam, gdzie problemy wydają się niemożliwe do rozwiązania. Realizuję innowacyjne projekty związane z uczeniem się na błędach, transferem wiedzy, przełamywaniem rutyny oraz poszukiwaniem nowych strategii sprzedażowych i negocjacyjnych. W ostatnim czasie rozwijam i wdrażam autorską koncepcję „Sprzedaż bez sprzedawania”.

Naukowiec i nauczyciel akademicki​

Kontakt z nauką kształtuje dyscyplinę myślenia, szacunek dla prawdy i pokorę w dążeniu do niej. Doktorat napisałem z zakresu obrony przed manipulacją. Jestem adiunktem w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL, opiekunem Psychologii biznesu i przedsiębiorczości, prowadzę zajęcia z psychologii procesów poznawczych oraz psychologii marketingu. Jestem wykładowcą na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie: Psychologia biznesu dla menadżerów, MBA. Prowadzę badania głównie z zakresu psychologii pozytywnej. Lubię studentów, a oni mnie. Jakiś czas temu uhonorowali mnie laurem „Osobowość środowiska naukowego wspierająca przedsiębiorczość”.

Power speaker, trener i doradca

Trudno opisać satysfakcję jaką daje wspieranie ludzi w ich rozwoju. To odpowiedzialna praca, wymagająca przede wszystkim refleksji antropologicznej, a więc klarownego obrazu człowieka spełnionego i szczęśliwego. Jestem ekspertem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu oraz członkiem honorowym Europejskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu oraz Stowarzyszenia MBA INSPIRE. Tworzę i realizuję unikalne, autorskie projekty na rzecz pracowników organizacji biznesowych, a także lekarzy, prawników, nauczycieli oraz pielęgniarek. Rozwijam atrakcyjną metodologię szkoleniową, np. warsztaty konsultingowe, sesje inspiracji, spotkania typu power show. Za każdym razem są to działania „evidence based”, z silną podbudową naukową, ale także z energią, witalnością i poczuciem humoru.

Pisarz

Lubię pisać. Podobno gdy to robię – uśmiecham się do ekranu komputera. Jestem autorem i współautorem kilkunastu książek. Szczycę się tym, że jestem jedynym, trzykrotnym laureatem Nagrody Teofrasta miesięcznika Charaktery za najlepszą popularnonaukową książkę psychologiczną (Pozytywna psychologia porażki, Animal Rationale. Jak zwierzęta mogą nas inspirować? oraz Filmowy Leksykon Psychologii) oraz jedynym trzykrotnym laureatem nagrody „Książka dla Trenera” Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu (Perswazja w pracy trenera, Metafory i analogie w szkoleniach oraz Filmowy leksykon psychologii).

Negocjator​

Nie mam wątpliwości, że jeśli ludzie chcą się porozumieć, to zawsze znajdą sposób by zbudować most i się spotkać. Jestem zwolennikiem przekształcanie negocjacji pozycyjnych w problemowe, definiując cel negocjacji jako „rozwiązanie najlepsze z możliwych w danej sytuacji”. Powierzono mi stanowisko koordynatora ds. Negocjacji w Centrum Negocjacji Mediacji i Arbitrażu KUL. Opracowałem i zrealizowałem wiele strategii negocjacyjnych, w tym: w ramach procesu przekształceń własnościowych, rokowań prywatyzacyjnych (Grupa G-8), negocjacji z sieciami handlowymi, negocjacji handlowych oraz konfliktów społecznych.

Muzyk i performer​

To niesamowite być kompozytorem jednego z przebojów wszechczasów („Dziewczyna szamana”, 5 Fryderyków) i mieć możliwość współpracy z Grzegorzem Ciechowskim. Zanim to się wydarzyło przyjąłem Justynę Steczkowską do zespołu „Revolutio cordis”. Teraz, gdy mogę funkcjonować poza show biznesem, realizuję niezależne projekty muzyczne: Trance Elegance, Mental Cinema (z Marcinem Steczkowskim), Te Upały (z Anetą Nieścior). Oprócz muzyki piszę też teksty – jestem członkiem ZAiKS.

Społecznik​​

Uwielbiam pracować z ludźmi na rzecz innych ludzi. Zainicjowałem dwie ważne konferencje psychologiczne: Ludzka twarz biznesu i Konferencji Aktualności Psychologicznych – Aktualia. Razem z dziećmi z domu dziecka, studentami psychologii KUL i Marcinem Steczkowskim zrealizowałem w czasie Nocy Kultury akcję propagującą myśl Janusza Korczaka „Wznieś się na poziom dziecka”, pomogłem realizować dni otwarte Schroniska dla bezdomnych psów i kotów w Lublinie opracowując i wdrażając akcję edukacyjną „Mądra adopcja”, wymyśliłem „Muzeum nocy”, które zaistniało w galerii S.O.S. Sztuki w noc muzeów, wspieram działania Janusza Kapusty na rzecz propagowania K-Dron (aktualnie symbol Polski innowacyjnej), uczestniczę w Kongresach Obywatelskich, a przez kilak lat, w Polskim Radiu RDC, wraz z Łukaszem Bożyckim, prowadziłem cotygodniową audycję Animal Rationale.

Nagrody

 • Nagroda Teofrasta Miesięcznika Charakterydla książki „Filmowy leksykon psychologii” za najlepszą psychologiczną książkę popularnonaukową 2017 roku (razem z J. Pisarek)
 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu „Książka dla trenera za rok 2017” za książkę „Filmowy leksykon psychologii” (razem z J. Pisarek)
 • Nagroda „Osobowość środowiska naukowego wspierająca przedsiębiorczość 2016”.
 • Nagroda Teofrasta Miesięcznika Charakterydla książki „Animal Rationale. Jak zwierzęta mogą nas inspirować: Rodzina, edukacja, biznes” za najlepszą psychologiczną książkę popularnonaukową 2015 roku (razem z Ł. Bożyckim)
 • Nagroda „Dobry czas” Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dla książki „Animal Rationale. Jak zwierzęta mogą nas inspirować: Rodzina, edukacja, biznes” (razem z Ł. Bożyckim), 2016 rok.
 • Nagroda Teofrasta Miesięcznika „Charaktery” dla książki Pozytywną psychologię porażkiza najlepszą psychologiczną książkę popularnonaukową 2012 roku
 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu „Książka dla trenera za rok 2013” za książkę „Metafory i analogie w szkoleniach” (razem z M. Urbanem)
 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu „Książka dla trenera za rok 2011” za książkę „Perswazja w pracy trenera, czyli jak wpływać na postawy uczestników szkoleń”

Książki

2018

 • Fortuna, P. (2018). Sprzedaż bez sprzedawania. Psychologia dobrego wpływu na klienta: Wydawnictwo Naukowe: PWN.

2017

 • Pisarek, J., Fortuna, P. (2017). Filmowy leksykon psychologii. Lublin: Słowa i Myśli.
 • Steczkowska, C., Fortuna, P., Zyzak, M. (2017). II. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Animal Rationale.

2015

 • Fortuna, P., Bożycki, Ł. (2015). Animal rationale. Jak zwierzęta mogą nas inspirować: rodzina, edukacja, biznes. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2014

 • Fortuna, P. (2014). Subiektywna psychologia biznesu. Sopot: GWP.

2013

 • Fortuna, P., Urban, M. (2013). Metafory i analogie w szkoleniach. Sopot: GWP.

2012

 • Fortuna, P. (2012). Pozytywna psychologia porażki. Jak z cytryn zrobić lemoniadę. Sopot: GWP.
 • Urban, M., Fortuna, P. (2012). Pasja żonglowania/Passion for juggling. Lublin: Libropolis.

2011

 • Fortuna, P. (2011). Perswazja w pracy trenera, czyli jak kształtować postawy uczestników szkolenia. Gdańsk: GWP.

2010

 • Fortuna, P. (2010). Studium przypadku w praktyce szkoleniowej, czyli jak uczyć się na doświadczeniach innych. Gdańsk: GWP.

2009

 • Łaguna, M., Fortuna, P. (2009). Przygotowanie szkolenia, czyli jak dobry początek prowadzi do sukcesu. Gdańsk: GWP.
 • Fortuna, P., Torój, M. (2009). Jak być lepszym szefem. Inspiracje psychologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

2007

 • Fortuna, P. (2007). Obrona przed wpływem telewizji. Lublin: TN KUL.

Recenzje książek

2017

 • Radłowski, G. (2017). Skuteczny trening sprzedaży. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • Żak, R. (2017). Cisza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

2016

 • Torój, M. (2016). Praca z grupą szkoleniową. Sopot: GWP.
 • Żak, R. (2016). Nie myśl, że NLP zniknie. Warszawa: MT Biznes.

2015

 • Streep, P., Bernstein, A.B. (2014). Daruj sobie (Mastering the art of quiting). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2012

 • Schwartz, B. (2012). Paradoks wyboru (Paradox of choice). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia (Thinking slow and fast). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Artykuły

2015

 • Fortuna, P. (2015). Zwierzęce inspiracje. Psychologia dziś, 16-20.
 • Fortuna, P. (2015). Słynne eksperymenty i ich nieludzcy bohaterowie. Psychologia dziś, 48-53.
 • Fortuna, P. (2015). Między Syzyfem a Ikarem. W poszukiwaniu złotego środka dla polskich skrzydeł. W: J. Szomburg, P. Zbieranek (red.), Jak rozwinąć nasze skrzydła? Coaching narodowy (69-76). Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

2014

 • Fortuna, P. (2014). Oglądaj świat w 3D – optymizm i pesymizm jako narzędzia, którymi trzeba umieć się posługiwać. Charaktery, 15-18;

2013

 • Fortuna, P. (2014). Zasada nieporównywalności. Jak odróżnić się od konkurencji? Szef sprzedaży, 8, 8-10.

2012

 • Fortuna, P. (2012). Meandry samorozwoju: Między psychobiznesem a psychologią biznesu. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 34, 32-41.
 • Fortuna, P. (2012). Nieintencjonalny wpływ reklam: Święty Mikołaj, Photoshop i przestrzeń publiczna. W: P. Francuz (red.) Komunikacja wizualna (s. 131-170). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Fortuna, P. (2012). Nauka żonglowania jako metafora rozwoju osobistego. Pismo pedagogów i animatorów, 2, 17-19.
 • Fortuna, P. (2012). Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich. W: Encyklopedia Katolicka, T. XVI, s. 954-955.
 • Fortuna, P. (2012). Psychologia zarządzania. W: Encyklopedia Katolicka, T. XVI.

2011

 • Fortuna, P., Grabowska, O. (2011). Wspomnienie o Włodzimierzu Sedlaku, twórcy elektromagnetycznej teorii życia, w 100. rocznicę urodzin. W: R. Sowa (red.), Ksiądz Profesor Włodzimierz Sedlak '...sercem Skarżyszczanin, (167-177). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Fortuna, P., Grabowska, O. (2011). Wspomnienie o Włodzimierzu Sedlaku w setną rocznicę urodzin. Roczniki Psychologiczne, XIV (1), 193-195.

2010

 • Błachnio, A., Przepiórka, A., Fortuna, P. (2010). The effect of the third person in Internet. W: A. Błachnio, A. Przepiórka, T. Rowiński (red.), Internet in Psychological Research (s. 149-168).Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

2008

 • Witkowski, T., Fortuna, P. (2008). O tolerancji, psychobiznesie i odpowiedzialności. Psychologia Społeczna, 3, 4 (9), 295-308.
 • Witkowski, T., Fortuna, P. (2008). Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Psychologia Społeczna, 3, 4 (9), 372-382.

2007

 • Łatkowski, M., Gorbaniuk, O., Fortuna, P. (2007). Wpływ instrukcji wyobrażeniowej i narracyjnej formy komunikatu na skuteczność reklamy prasowej. W: P. Francuz (red.). Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią (s. 271-290). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Fortuna, P. (2007). Zmiana przekonań w wyimaginowanym świecie. Rola wyobraźni w perswazji narracyjnej. W: P. Francuz (red.). Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią (s. 249-270). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Fortuna, P. (2007). Czy można neutralizować manipulacyjny wpływ telewizji? Eksperymentalne badania psychologiczne. W: B. Gujska (red.). Współczesne metody psychomanipulacji a zdrowie psychiczne (s. 37-52). Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.
 • Fortuna, P. (2007). Istotne znaczenie nieistotnych „ozdobników”: wpływ informacji kontekstowej na postawę wobec treści wiadomości telewizyjnej. W: P. Francuz (red.). Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej (s. 251-282). Lublin: TN KUL.
 • Fortuna, P. (2007). Rola nastroju w komunikacji perswazyjnej. Kierunki badań. W: A. Błachnio, A. Gózik (red.). Bliżej emocji (s. 159-174). Lublin: TN KUL.

2006

 • Fortuna, P., Tarczyński, D. (2006). Sens i nonsens komunikacji niewerbalnej – reguła Mehrabiana. Insajder, 1, 28-32.
 • Wieczorek, D., Fortuna, P. (2006). Pomocne studium przypadków minionych. Charaktery, 112, 32-33.

2005

 • Fortuna, P. (2005). Zanieczyszczony umysł. Charaktery, 103, 45-46.
 • Fortuna, P. (2005). Zachowania niewerbalne w komunikacji kaznodziejskiej, W: J. Twardy, W. Broński, J. Nowak (red.), Mowa żywa. Wybrane aspekty komunikacji kaznodziejskiej (75-95). Kielce: Współczesna Ambona.
 • Fortuna, P., Bałaj, B. (2005). Przed oczyma wyobraźni. Charaktery, 107, 24-25.
 • Fortuna, P., Francuz, P. (2005). O rozumieniu tv informacji – wnioski (cz. I). Zeszyty Telewizyjne, 9, 19-35.
 • Fortuna, P., Markiewicz, P. (2005). Poznaję twój głos. Charaktery, 104, 36-37.
 • Markiewicz, P., Urban, M., Fortuna, P. (2005). Żonglowanie sprzyja mózgowi. Charaktery, 100, 28-30.

2004

 • Fortuna, P. (2004). Perswazyjne oddziaływanie telewizji. Możliwości obrony. W: P. Francuz (red.) Psychologiczne aspekty odbioru telewizji, Vol. 2 (s. 23-78). Lublin: TN KUL.
 • Fortuna, P. (2004). Trudny dialog. Negocjacje pracodawców ze stroną społeczną. Zarządzanie i Rozwój, 47, 16-18.
 • Fortuna, P. (2004). Negocjacyjna obrona ceny. Zarządzanie i Rozwój, 46, 37-39.
 • Fortuna, P. (2004). Negocjacyjne gry wojenne. Jak nie dać się sprowokować? Zarządzanie i Rozwój, 45, 7-9.
 • Fortuna, P., Sherstyuk, I. (2004). Zachodnio- i wschodnioeuropejskie podejście do zarządzania czasem pracy. Zarządzanie i Rozwój, 48, 38-41.

2003

 • Fortuna, P. (2003). Spór rozstrzyga się w umyśle. Negocjować znaczy zrozumieć. Edukacja Prawnicza, 6(51), 5-8.
 • Fortuna, P. (2003). Spór rozstrzyga się w umyśle. Negocjacje jako walka. Edukacja Prawnicza, 7(52), 26-29.
 • Fortuna, P. (2003). Spór rozstrzyga się w umyśle. Negocjacje jako rozwiązywanie problemów. Edukacja Prawnicza, 8(53), 26-29.
 • Fortuna, P. (2003). Spór rozstrzyga się w umyśle. Negocjacje jako rozwiązywanie problemów. Edukacja Prawnicza, 8(53), 26-29.
 • Krok, D., Fortuna, P. (2003). Preferencje wokalne w strukturze głosu Psychologiczne badania empiryczne. Przegląd Homiletyczny, 7, 201-212.

2001

 • Fortuna, P. (2001). Osobliwości czasu pracy. Praca i Ty, 7, 5.
 • Krok, D., Fortuna, P. (2001). Znaczenie wokalnych elementów struktury kazania dla jego recepcji. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 21, 181-213.

2000

 • Fortuna, P. (2000). Psychologia systemu ocen pracowniczych. Praca i Ty, 7, 6.
 • Fortuna, P. (2000). Jak można stracić na szkoleniach: Nastawienie pracowników do Firma i Rynek, 3(23), 23-24.
 • Fortuna, P. (2000). Jak można stracić na szkoleniach: Osoba trenera. Firma i Rynek, 2(22), 25-26.

1999

 • Fortuna, P. (1999). Wokalne elementy struktury przekazu telewizyjnego. W: P. Francuz (red.). Psychologiczne aspekty odbioru telewizji (s. 25-52). Lublin: TN KUL.
 • Francuz, P., Fortuna, P. (1999). Zapamiętywanie treści telewizyjnych programów informacyjnych: studium psychologiczne. W: P. Francuz (red.). Psychologiczne aspekty odbioru telewizji (s. 151-181). Lublin: TN KUL.

1998

 • Francuz, P., Fortuna, P. Bagiński, D. (1998). The psychological aspects of the doctrine and mission of the regional centers of public television. Journal for Mental Changes, 4, 75-93.