Nić przyjaźni KUL-UMCS

Jest 17 kwietnia 2008 roku. Dyrektor Instytutu Psychologii KUL i Instytutu Psychologii UMCS w tym samym momencie przekazują swoim studentom motki włóczki, która jest przeciągana przez centrum miasta po to, żeby połączyć się na Krakowskim Przedmieściu, dokładnie w połowie drogi. Dlaczego? Bo przyjaźń jest ważna.

Koszty: niemal zerowe.
Satysfakcja: Pełna.