Psinema

Ten projekt realizuję razem z Jolantą Pisarek i stał się on spiritus movens naszej książki „Filmowy leksykon psychologii”. Pomysł narodził się, gdy zauważyliśmy, że analizując różne problemy psychologiczne co chwilę odwołujemy się do przykładów z kinematografii. Uświadomiliśmy sobie wtedy, że niektórzy reżyserzy są doskonałymi badaczami natury ludzkiej, a w swoich filmach perfekcyjnie portretują typ charakteru, formę zachowania, jakieś ważne zjawisko. Rekomendując film dajemy ci wskazówkę, prototypowy obraz, ciekawy przykład do analizy. Bazując na typologii filmów, którą stworzyliśmy na stronie psinema.edu.pl, chcemy wspólnie rozbudować filmowy sylabus studiów psychologicznych. Oglądamy i szukamy filmów, które nie tylko opisują konkretne zagadnienie czy zjawisko, ale robią to w sposób angażujący widza.