Nauka - Badania

Badania uprzedzania zamiaru przekonywania​

Badania efektu trzeciej osoby

Badania perswazji narracyjnej (storytellingiem)

Badania korekty postaw (obrony przed manipulacją)

Badania znaczenia wokalnych aspektów głoszenia kazań

Badania rozumienia treści telewizyjnych programów informacyjnych

Badania zapamiętywania treści telewizyjnych programów informacyjnych

Badania wokalnego kanału przekazywania informacji

Badania tworzenia kanału informacji zwrotnej dla twórców programów telewizyjnych