Nauka - Badania

Badania uprzedzania zamiaru przekonywania​

 • Fortuna, P. (2018). Sprzedaż bez sprzedawania. Psychologia dobrego wpływu na klienta.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Badania efektu trzeciej osoby

 • Błachnio, A., Przepiórka, A., Fortuna, P. (2010). The effect of the third person In Internet. W: A. Błachnio, A. Przepiórka, T. Rowiński (red.), Internet in Psychological Research (s. 149-168).
  Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Badania perswazji narracyjnej (storytellingiem)

 • Łatkowski, M., Gorbaniuk, O., Fortuna, P. (2007). Wpływ instrukcji wyobrażeniowej i narracyjnej formy komunikatu na skuteczność reklamy prasowej. W: P. Francuz(red.). Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią (s. 271-290).
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Fortuna, P. (2007). Zmiana przekonań w wyimaginowanym świecie. Rola wyobraźni w perswazji narracyjnej. W: P. Francuz (red.). Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią (s. 249-270).

Badania korekty postaw (obrony przed manipulacją)

 • Fortuna, P. (2007). Obrona przed wpływem telewizji.
  Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Fortuna, P. (2007). Czy można neutralizować manipulacyjny wpływ telewizji? Eksperymentalne badania psychologiczne. W: B. Gujska (red.). Współczesne metodypsychomanipulacji a zdrowie psychiczne (s. 37-52).
  Warszawa: Polskie TowarzystwoHigieny Psychicznej.
 • Fortuna, P. (2007). Istotne znaczenie nieistotnych „ozdobników”: wpływ informacji kontekstowej na postawę wobec treści wiadomości telewizyjnej. W: P. Francuz (red.). Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej (s. 251-282).
  Lublin: TN KUL.
 • Fortuna, P. (2004). Perswazyjne oddziaływanie telewizji. Możliwości obrony. W: P.Francuz (red.) Psychologiczne aspekty odbioru telewizji, Vol. 2 (s. 23-78).
  Lublin: TNKUL.

Badania znaczenia wokalnych aspektów głoszenia kazań

 • Fortuna, P. (2005). Zachowania niewerbalne w komunikacji kaznodziejskiej, W: J.Twardy, W. Broński, J. Nowak (red.), Mowa żywa. Wybrane aspekty komunikacji kaznodziejskiej (75-95).
  Kielce: Współczesna Ambona.
 • Krok, D., Fortuna, P. (2003). Preferencje wokalne w strukturze głosukaznodziejskiego. Psychologiczne badania empiryczne. Przegląd Homiletyczny, 7,201-212.
 • Krok, D., Fortuna, P. (2001). Znaczenie wokalnych elementów struktury kazaniadla jego recepcji. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 21, 181-213.

Badania rozumienia treści telewizyjnych programów informacyjnych

 • Fortuna, P., Francuz, P. (2005). O rozumieniu tv informacji – wnioski (cz. I). Zeszyty Telewizyjne, 9, 19-35

Badania zapamiętywania treści telewizyjnych programów informacyjnych

 • Francuz, P., Fortuna, P. (1999). Zapamiętywanie treści telewizyjnych programów informacyjnych: studium psychologiczne. W: P. Francuz (red.). Psychologiczne aspekty odbioru telewizji (s. 151-181).
  Lublin: TN KUL.

Badania wokalnego kanału przekazywania informacji

 • Fortuna, P. (1999). Wokalne elementy struktury przekazu telewizyjnego. W: P. Francuz (red.). Psychologiczne aspekty odbioru telewizji (s. 25-52).
  Lublin: TN KUL.

Badania tworzenia kanału informacji zwrotnej dla twórców programów telewizyjnych

 • Francuz, P., Fortuna, P. Bagiński, D. (1998). The psychological aspects of thedoctrine and mission of the regional centers of public television. Journal for Mental Changes, 4, 75-93.