Nauka - Twórca Konferencji

Konferencja Aktualności Psychologicznych „Aktualia”​

Pierwszą Konferencję Aktualności Psychologicznych „Aktualia” wymyśliłem i zorganizowałem w 1994 roku wraz z fantastycznymi studentami zgromadzonymi wokół Koła Naukowego Studentów Psychologii KUL. Impulsem był sugestia dr hab. Bohdana Rożnowskiego przekazana gdzieś na korytarzu na drugim piętrze starego budynku KUL. Idea konferencji jest następująca: Nie jesteśmy w stanie monitorować aktualnego, wielowymiarowego rozwoju psychologii dlatego  zapraszamy do naszego Instytutu naukowców, którzy opowiedzą nam o tym czym się aktualnie zajmują. Oprócz tego zależało nam na tym, aby przyszli magistrowie mieli możliwość pierwszej publicznej prezentacji swoich prac.

Pierwsza konferencja miała charakter dwudniowy i lokalny – odbyła się na Auli im. Kardynała Wyszyńskiego. Mimo skromnego charakteru dla nas, organizatorów, było to wielkie przeżycie. Idea się przyjęła i „Aktualia” są organizowane nieprzerwanie każdego roku już jako Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych.

Konferencja „Ludzka twarz biznesu”

Pierwszą konferencję „Ludzka Twarz Biznesu” wymyśliłem i zorganizowałem razem ze studentami I edycji Psychologii Biznesu i Przedsiębiorczości KUL w dniach 19-21.01.2012 roku. Było to wydarzenie bez precedensu pod wieloma względami:

  • organizatorami byli studenci I roku, którzy nawet nie ukończyli jeszcze I semestru swoich studiów (studenci sami zapracowali na hotele i catering dla zaproszonych gości),
  • konferencja miała charakter ogólnopolski, np. otworzył ją prof. dr hab. Tadeusz Tyszka (Akademia Leona Koźmińskiego),
  • uczestniczyli w niej przedstawiciele świata nauki i biznesu (np. menadżerowie Volvo Truck, AXA, Procter & Gamble),
  • zorganizowano bezprecedensową sesję premier warsztatowych
  • w trakcie dyskusji panelowej po raz pierwszy wręczono nagrodę „Książka dla Trenera” Polskiego Towarzystwa trenerów Biznesu. Wyróżniono moją książkę „Perswazja w pracy trenera”, a osobą wręczającą był ówczesny prezes PTTB Andrzej Szastok.