Nauka - Nauczyciel Akademicki​

Instytut Psychologii KUL

Od 1995 roku pracuję w Instytucie Psychologii KUL. Jestem adiunktem w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej. Rozprawę doktorską z zakresu psychologicznych aspektów obrony przed manipulacją obroniłem w 2006 roku. Jestem opiekunem I edycji psychologii biznesu i przedsiębiorczości.

Zajęcia

PSYCHOLOGIA

 • Procesy poznawcze (w. i ćw.)
 • Psychologia marketingu (w.)
 • Kreowanie wizerunku (w.)
 • Psychologia perswazji (fak.)
 • Metody statystyczne w psychologii (ćw.)

KOGNITYWISTYKA

 • Psychologia poznania (w.)
 • Kognitywistyka w praktyce: warsztaty kognitywne – twórcze myślenie 

RETORYKA STOSOWANA

 • Wybrane zagadnienia z retoryki dyskursu publicznego (w.)

Akademia Leona Koźmińskiego​​

Zajęcia na ALK prowadzę od 2008 roku, praca ze studentami ma charakter wielowymiarowy.

Zajęcia

MBA EXECUTIVE ORAZ MBA DLA IT

 • Komunikacja interpersonalna

Psychologia biznesu dla menadżerów

 • Psychologia ogólna i poznawcza w biznesie
 • Teoria argumentacji i perswazji
 • Psychologia pozytywna