Szkolenia - Sesje Inspiracji

Dla kogo?

Sesje inspiracji łączą elementy działań kreatywnych (design thinking) oraz warsztatu. Pełnię w nich rolę moderatora i facylitatora. Jednocześnie organizuję przestrzeń szkolenia w taki sposób, aby sprzyjała innowacyjności.

Sesje inspiracji doskonale sprawdzają się jako spotkania dla grup, które:

  • „miały już wszystko” i ulegają rutynie
  • potrzebują silnego zastrzyku kreatywnej energii
  • są doświadczone i wewnątrzsterowne
  • zasłużyły na niesamowitą, zapadającą w pamięć nagrodę

Sprawdzonym impulsem prorozwojowym jest spotkanie z gościem specjalnym, który jest realnym przykładem rozwiązywania trudnych problemów (np. negocjator policyjny, fotograf przyrody, uznany artysta-plastyk lub muzyk, niewidomy terapeuta). Na tej podstawie, po uruchomieniu wnioskowania przez analogię, uczestnicy opracowują katalog dobrych praktyk, które następnie są wdrażane, a ich skuteczność testowana i poddawana ocenie.

Inną ciekawą formą sesji inspiracji są spotkania w trakcie zagranicznych wyjazdów pracowników. Tematyka spotkania jest wtedy ściśle powiązana z danym miejscem (np. Istambuł, Rodos, Gandawa).

Największe projekty

  • Inspirujące spotkania zarządów firm (np. Siemens, Stock)
  • Konstrukcja narzędzia (Merkura) ułatwiającego sprzedaż cross-sellową
  • Inspirowane przez Gedeon-Richter i organizację „Młoda Farmacja” spotkania ze studentami farmacji dotyczące przebiegu ich ścieżki kariery
  • Rozwiązywanie problemu kontaktu z lekarzami przez KAM’ów firmy Bayer
  • Inspirujące spotkania dla menadżerów ERGO
  • Spotkania wzmacniające witalność dla pielęgniarek (w tym anastezjologicznych i onkologicznych)