Szkolenia - Warsztaty Konsultingowe

Dla kogo?

Warsztatom konsultingowym przyświeca założenie, że Pracownicy dysponują odpowiednimi zasobami, by odkryć skuteczne sposoby postępowania, które trzeba tylko wyzwolić i skanalizować. Działanie to łączy w sobie elementy szkolenia i konsultacji. Występuję tu w roli doradcy, stymulującego analizę konkretnych sytuacji problemowych oraz generowanie i krytyczną ocenę rozwiązań zgłaszanych przez Pracowników.

Na przykład, jeśli grupą osób szkolących się są Handlowcy, to:
(1) wcześniej otrzymują instrukcje dotyczące tego jak się przygotować do warsztatu (np. opis realnych negocjacji handlowych);
(2) w trakcie warsztatu prezentują sytuację problemową;
(3) po twórczej debacie opracowywany jest konkretny plan działania.

Warsztaty konsultingowe świetnie się sprawdzają jako doraźne wsparcie w trudnych sytuacjach oraz metoda transferu wiedzy między Pracownikami.

Największe projekty

  • Proces przygotowywania reprezentantów strony społecznej Grupy G-8 do negocjacji prywatyzacyjnych
  • Spotkania z menadżerami Stock w procesie reorganizacji firmy
  • Proces przygotowujący Pracowników Decora do negocjacji z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi
  • Spotkania przygotowujące kupców PKN Orlen do negocjacji z monopolistami
  • Cykliczne warsztaty dla sprzedawców ubezpieczeń grupowych TUiR Allianz
  • Spotkania z KAM’ami przygotowujące do rozmów rocznych