Obrona przed wpływem telewizji

Wydawnictwo Naukowe KUL

Recenzja:
Dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ
Dr hab. Piotr Francuz, prof. KUL

To moja rozprawa doktorska, która „czytadłem” raczej nie jest. Świat ścierania się teorii, hipotez, metodologii i analiz statystycznych jest przestrzenią, w której dobrze czują się naukowcy i studenci. Ale myślę, że ta książka jest ważnym komunikatem na mój temat. Pokazuje z jakiego warsztatu się wywodzę i jaki poziom precyzji myśli jest mi bliski. Łatwiej będzie można zrozumieć moją dociekliwość, brak zadowolenia z ogólnikowych

odpowiedzi, o negatywnym stosunku do nonszalanckich wynurzeń w stylu modnego psychobełkotu już nie wspominając. Od czasu napisania tej książki nie oglądam telewizji. Ale będę apologetą kontaktu z tym medium (a dokładniej z twórcami strumienia TV), gdy dziennikarzy staną się wzorami bezstronnego, krytycznego myślenia, a wynagradzać się ich będzie za poszukiwanie prawdy…

Książka dostępna w sprzedaży

Moje Książki