Psychologia biznesu

Wydawnictwo Naukowe PWN
Redakcja naukowa: Bohdan Rożnowski, Paweł Fortuna
Typ oprawy: miękka

Ze wstępu

Opracowanie, które oddajemy do rąk Czytelników, jest w swej istocie zbiorem specjalistycznych artykułów przygotowanych przez polskich psychologów pracy, organizacji oraz zachowań konsumenckich. To rezultat współdziałania ekspertów z wielu dziedzin, których łączy ciekawość zachowań ludzkich w przestrzeni biznesu. Zależało nam na tym, żeby ujawnić siłę środowiska badaczy działających w Polsce, w przeważającej większości zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Psychologii Organizacji.

Podjęliśmy decyzję by podręcznik zatytułować „Psychologia biznesu”, choć zgadzamy się z sugestiami, że bardziej poprawne i zgodne z duchem przekazu są sformułowania „Psychologia w biznesie” – wszak psychologia jest nauką o kimś, a nie o czymś – lub „Psychologia w pracy i organizacji”, co z kolei ułatwia podkreślenie wagi podmiotowości człowieka w organizacji. Zdajemy sobie również sprawę z tego, że sformułowanie „psychologia biznesu” podkreśla nastawione na zysk, ekonomiczne oblicze środowiska pracy. Mimo to uznaliśmy, że skoro książka jest skierowana głównie do studentów jej tytuł powinien korespondować ze stosowanym na uczelniach nazewnictwem kierunków studiów.

Podręcznik składa się z dwudziestu dziewięciu rozdziałów ujętych w ośmiu częściach, których fundamentem są cztery filary psychologii biznesu: kariera zawodowa (vocational psychology), psychologia pracy (work psychology), psychologia organizacji (organizational psychology) i psychologia zachowań konsumenckich (consumer psychology). w tym fascynującym obszarze, jakim jest psychologia biznesu.

Tak obszerne dzieło nie mogło powstać bez współpracy z wieloma ekspertami, którym winni jesteśmy szczególne podziękowania. Chylimy czoło przed recenzentem prof. dr hab. Anną Marią Zawadzką. Dziękujemy wszystkim Pracownikom Wydawnictwa Naukowego PWN za zaufanie, cierpliwość i profesjonalizm, a szczególnie ciepłe słowa kierujemy pod adresem redaktor Aleksandry Małek za życzliwą opiekę nad procesem przygotowywania tego podręcznika.

Bohdan Rożnowski i Paweł Fortuna

Książka dostępna w sprzedaży

Moje Książki